بنام خدا

اداره انتشارات، اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی قم از حدود سه سال قبل با ابلاغ رسمی آقای دکتر ثقفی - معاونت محترم تحقیقات و فناوری وقت دانشگاه آغاز به کار نموده است. که هماکنون با معاونت دکتر احسان شریفی پور ادامه مسیر میدهد این اداره در واقع حاصل تلفیق دو مجموعه انتشارات و دفتر مجلات دانشگاه می باشد که هر یک سابقه ای طولانی در خدمت‌رسانی دارند. دفتر مجلات دانشگاه با انتشار مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از حدود یک دهه قبل آغاز به فعالیت نموده و اداره انتشارات دانشگاه از سال 1384 با تایید چاپ اولین اثر دریافتی کار خود را آغاز کرده است.

 

بر این اساس و با توجه به رسالت این اداره در نشر آثار ارزشمند مکتوب شما همکاران و پژوهشگران گرانقدر، مایه افتخار و مباهات اینجانب و همکاران خدّوم و زحمتکش فعال در این اداره می باشد که بتوانیم در راستای ارتقای جایگاه پژوهش در عرصه دانشگاه و حوزه سلامت استان مقدس قم، گامی ارزشمند و موثر برداریم. خداوند مهربان را شاکریم که توفیق این خدمتگزاری را میسر ساخته است و از حمایت ها و پشتیبانی معاونت محترم پژوهشی در این عرصه کمال سپاس را داریم.

 

                                                   دکتر محمد آقاعلی