شماره تلفن معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه:

                 32853954             32852720          32852740        13 - 32854011    

    

تلفکس معاونت تحقیقات و فناوری :  32858464      تلفکس مجله :    32858474

 

تلفن دفتر اداره انتشارات: 32852720 025کد پستی : 93456-37169

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

1

دکتر عابدین ثقفی پور

رئیس اداره کتب و انتشارات و اطلاع رسانی

7413  439  0912

2

حسنعلی فتاحی

کارشناس پژوهشی

3065 853 0912

 

E- MAIL: pub@muq.ac.ir

  آدرس : قم -خیابان صفاشهر- کوچه جهاد دانشگاهی- شهید لطفی نیاسر (کوچه شماره 4- پلاک 83

 

 

 

فایل ها