• 1399/10/06 - 11:12
  • 162
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
کتاب مروری بر کبد چرب(کودکان و بزرگسالان)99

کتاب مروری بر کبد چرب(کودکان و بزرگسالان) 99

تالیف:دکتر احمد حرمتی دکتر ابوالفضل ایرانی خواه.... انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم قیمت: 300000ریال

مروری بر کبد چرب(کودکان و بزرگسالان)

تالیف: دکتر احمد حرمتی استادیار فوق تخصص گوارش و کبد بالغین دانشگاه علوم پزشکی قم/

دکتر ابوالفضل ایرانی­خواه دانشیار فوق تخصص گوارش و کبد کودکان دانشگاه علوم پزشکی قم/

 دکتر محمد آقاعلی: پزشک عمومی و دانشجوی دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی قم.

کبد چرب یکی از اختلالات مزمن کبدی است که همراه با تجمع لیپید در هپاتوسیتها میباشد کبد چرب غیر الکلی به دلیل تغییر در شیوه زندگی، تحرک و تغذیه مردم در حال افزایش است . کبد چرب غیر الکلی بیماری خاموشی است که در بسیاری از موارد در مراحل ابتدائی علائم خاصی ندارد . آگاهی داشتن دربارة کبد چرب، علل و عوامل خطر تاثیر گذار در ایجاد و پیشرفت آن می تواند در کاهش ابتلا و یا درمان بموقع نقش داشته باشد.

 فصل اول: مقدمه ای بر کبد چرب غیر الکلی در کودکان و بالغین         

 

فصل دوم: فیزیوپاتولوژی و پاتوژنز کبد چرب غیر الکلی در کودکان و بالغین         

 

فصل سوم: اپیدمیولوژی و شیوع کبد چرب غیر الکلی در کودکان و بالغین         

 

فصل چهارم: علائم بالینی و روشهای تشخیصی کبد چرب غیر الکلی کودکان و بالغین         

 

فصل پنجم: تابلوی تشخیصی کبد چرب غیر الکلی کودکان و بالغین         

 

فصل ششم: درمان کبد چرب غیر الکلی کودکان و بالغین         

   • گروه خبری : تازه های نشر
  • کد خبر : 38148