• 1399/06/19 - 14:29
  • 164
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
راهنمای روش تحقیق و مطالعه میان رشته ای قرآن و علوم(دوره دوجلدی)-99

راهنمای روش تحقیق و مطالعه میان رشته ای قرآن و علوم (دوره دوجلدی)-99

تالیف دکتر عباس واشیان ناشر: دانشگاه علوم پزشکی قم قیمت: 260000

راهنمای روش تحقیق و مطالعه میان رشته ای قرآن و علوم (دوره دوجلدی)فایل ضمیمه

مطالعات میان رشته ای اشاره به حوزه های نوین در دانش دارد که بیش از یک زمینه محض دانشی را مورد مطالعه قرار میدهد. روش برخورد مطالعات میان رشته ای، فرصت عبور از مرزهای سنتی رشته های دانش را در راه رسیدن به نتیجه ای مطلوب در یک رشته فراهم میسازد. در یک فعالیت علمی میان رشته ای ، متخصصان دو یا چند رشته  و تخصص علمی در ارتباط با شناخت، حل یا تحلیل یک پدیده، موضوع یا مسئله معمولا پیچیده و واقعی با یکدیگر تعامل و همکاری علمی می کنند کتاب اول دارای 13 فصل به شرح ضمیمه پیوست در 187 صفحه گردآوری و تالیف گردیده است و در جلد دوم 10 فصل به رشته تحریر در آمده است

  • گروه خبری : کتاب
  • کد خبر : 34149