لیست اخبار صفحه :1
کنترل صدا در صنعت و آکوستیک

کنترل صدا در صنعت و آکوستیک

اغلب فعالیتهای صنعتی با تولید صدای زیاد همراه هستند که پرسنل شاغل در این صنایع را تحت تاثیر قرار می¬دهد. آلودگیهای صدا در صنعت، محصول فرعی و ناخواسته تبدیل انرژی های مختلف به هم است. صدای مزاحم می تواند توسط منابع خارجِ بنا، از جمله: صدای ترافیک و .... می باشد.

مبانی اکوستیک و ارزیابی صدا در صنعت

مبانی اکوستیک و ارزیابی صدا در صنعت

در بین تمام آلاینده های شغلی سر و صدا بیشترین میزان انتشار را داشته و تقریبا در هرصنعتی وجود دارد. تعداد افرادی که در صنعت در معرض سروصدای مخاطره آمیز قرار دارند، بسیار بیشتر از افرادی است که در معرض سایر عوامل مخاطره آمیز شغلی قرار می¬گیرند

آمادگی برای آزمون osce پیش کارورزی و کارورزی پرستاری

آمادگی برای آزمون osce پیش کارورزی و کارورزی پرستاری

کتاب حاضر جمع بندی از رایج ترین پروسیجرهای مورد نیاز و آموزش به بیمار در حیطه های اصول و فنون پرستاری، پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری در فوریتها و پرستاری بزرگسالان، سالمندان (مراقبت های پرستاری و آموزش به بیمار) است.

میکروبیولوژی محیط

میکروبیولوژی محیط

میکروبیولوژی محیط که به عنوان بخش مشترک میکروبیولوژی عمومی و پزشکی است. این کتاب شامل هفت فصل می باشد که بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط در مقاطع کارشناسی مهندسی بهداشت مطابق سرفصل وزارت بهداشت تهیه گردیده است.

اصول غدد درون ریز و متابولیسم

اصول غدد درون ریز و متابولیسم

کتاب اصول غدد درون‌ریز و متابولیسم به عنوان منبعی برای مطالعه دانشجویان علاقه‌مند به اندوکرینولوژی، با بیانی ساده و با تلاش برای ایجاد تعادل بین مباحث فیزیولوژی، بیوشیمی و بالینی نوشته شده است.

الفبای روماتولوژی

الفبای روماتولوژی

الفبای روماتولوژی یک راهنمای کاربردی و مقدماتی برای تشخیص، مدیریت و درمان روماتولوژی و بیماری‌های روماتیسمی است.

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب(جلد دوم)

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب(جلد دوم)

کتاب بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب از آثار دانشگاه علوم پزشکی که در دو جلد توسط اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزکی قم : آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر مهدی اسدی قالهری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به فارسی ترجمه شده است.

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب (جلد اول)

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب (جلد اول)

کتاب بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب از آثار دانشگاه علوم پزشکی که در دو جلد توسط اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزکی قم : آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر مهدی اسدی قالهری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به فارسی ترجمه شده است.

اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب

اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب

این کتاب دربردارنده ی اصول بهره برداری و نگهداری آب می باشد و دارای مثـالهـای کـاربردی فـراوان است که می توانـد بـرای دانشـجویان و مهندسـان رشـته هـای آب و فاضـلاب، بهداشـت محـیط، محیطزیست و مکانیکی مفید باشد که در کادر بهره برداری از تصفیه خانه­ هـای آب هسـتند