لیست اخبار صفحه :1
بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب(جلد دوم)

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب(جلد دوم)

کتاب بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب از آثار دانشگاه علوم پزشکی که در دو جلد توسط اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزکی قم : آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر مهدی اسدی قالهری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به فارسی ترجمه شده است.

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب (جلد اول)

بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب (جلد اول)

کتاب بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب از آثار دانشگاه علوم پزشکی که در دو جلد توسط اساتید هیات علمی دانشگاه علوم پزکی قم : آقایان دکتر حسن ایزانلو و دکتر مهدی اسدی قالهری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به فارسی ترجمه شده است.

اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب

اصول و شیوه های بهره برداری از تاسیسات آبرسانی: تصفیه آب

این کتاب دربردارنده ی اصول بهره برداری و نگهداری آب می باشد و دارای مثـالهـای کـاربردی فـراوان است که می توانـد بـرای دانشـجویان و مهندسـان رشـته هـای آب و فاضـلاب، بهداشـت محـیط، محیطزیست و مکانیکی مفید باشد که در کادر بهره برداری از تصفیه خانه­ هـای آب هسـتند

میکروبیوتا و پروبیوتیک (1400)

میکروبیوتا و پروبیوتیک (1400)

کتاب میکروبیوتا و پروبیوتیک اطلاعات جامعی با توجه به جدیدترین مقالات چاپ شده در مورد تمام میکروبیوتای مختلف بدن و همچنین محصولات پروبیوتیکی جمع آوری کرده است.

کتاب جامع ارتقای سلامت (دوره سه جلدی)

کتاب جامع ارتقای سلامت (دوره سه جلدی)

ارتقای سلامت را فرایند توانمندسازی مردم برای کنترل بر سلامت خود و بهبود آن تعریف کرده است. این حرفه در راستای توسعه بهداشت عمومی به عنوان زیرساخت اساسی توسعه سلامت جامعه به وجود آمده است.

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 99
علوم تشریح دستگاه قلب و عروق با رویکرد بالینی ویژه دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی 99

علوم تشریح دستگاه قلب و عروق 99

مولفین: دکتر افسانه مافی،دکتر عباس مقدم انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قم قیمت:700000 ریال