• 1401/04/21 - 10:39
  • 76
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

میکروبیولوژی محیط

میکروبیولوژی محیط که به عنوان بخش مشترک میکروبیولوژی عمومی و پزشکی است. این کتاب شامل هفت فصل می باشد که بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط در مقاطع کارشناسی مهندسی بهداشت مطابق سرفصل وزارت بهداشت تهیه گردیده است.

میکروبیولوژی محیط

میکروبیولوژی محیط

مولفین:

دکتر رحیم عالی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم

دکتر علی شهریاری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان

میکروبیولوژی محیط که به عنوان بخش مشترک میکروبیولوژی عمومی و پزشکی است، از یک سو سعی دارد تا با شناخت از چرخه زندگی میکروارگانیسم ­ها از انتقال بیماری از طریق عوامل محیطی مانند آب، مواد غذایی، فاضلاب و هوا جلوگیری نموده و از سوی دیگر تلاش می کند تا از قابلیت آن ها در جهت سالم سازی محیط از ترکیبات شیمیایی خطرناک و دیر تجزیه پذیر استفاده نماید. بویژه اینکه استفاده از ترکیبات شیمیایی برای حذف آلاینده های شیمیایی می تواند منجر به تولید ترکیبات شیمیایی جدید بشود که در برخی مواقع خطرات بهداشتی آن از ترکیبات اولیه بیشتر است. به همین دلیل استفاده از توان میکروارگانیسم ها مورد توجه متخصصین بهداشت محیط و محیط زیست در ایران و تمام کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته شده است. این کتاب را بر اساس نیاز آموزشی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط در مقاطع کارشناسی مهندسی بهداشت مطابق سرفصل وزارت بهداشت همراه با برخی از سوالاتی مرتبط با آزمون های تحصیلات تکمیلی دانشگا هها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بهداشت محیط و سایر رشته های محیط زیست تالیف نمائیم. این کتاب شامل هفت فصل به شرح ذیل می باشد. قیمت پشت جلد: *****

فصل اول : مبانی میکروبیولوژی

فصل دوم: رشد، زنده ماندن و مرگ میکروارگانیسم ها

فصل سوم: میکروارگانیسم های بیماری زا و راههای انتقال آن

فصل چهارم: شاخص های میکروبی آلودگی مدفوعی آب

فصل پنجم: فاضلاب شهری و رو شهای تصفیه بیولوژیکی

فصل ششم: هضم بیهوازی لجن و جامدات میکروبی

فصل هفتم: جنبه های بهداشت عمومی کاربرد فاضلاب و لجن

  • گروه خبری : کتاب,تازه های نشر
  • کد خبر : 52176
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید